هرینگ

دکتر کنستانتین هرینگ ( 1800-1880میلادی)بنیانگذار طب هومیوپاتی در آمریکا،اصلی را در هومیوپاتی بنیان نهاد  که به آن اصل یا قانون هرینگ میگویند .بر اساس این قانون ،در هومیوپاتی مسیر صحیح درمان از سطح ذهن به سطح احساس وازسطح احساس به سطح جسم واز بالا به پایین واز درون به بیرون میباشد. بعنوان مثال اگر فردی افسردگی،سردرد،ناراحتی معده،درد زانو و مشکل پوستی داشته باشد ابتدا افسردگی بعد سردرد بعد معده ودردزانو وناراحتی پوستی وی درمان میشود.