مشابهت

قانون مشابهت:
طبق قانون مشابهت، هر آنچه که بتواند در انسان سالم مشکلی ایجاد کند می تواند همان مشکل را در یک فرد بیمار درمان کند. برای مثال اگر دارویی در افراد سالم حالت اضطراب ایجاد کند، افراد مضطرب را می تواند درمان کند . این قانون که در نگاه اول بسیار عجیب است پایه تجویز دارو در طب هومیوپاتی است. این قانون در زندگی ما نیز همواره جاری است،بطوریکه اگر فردی مضطرب کنار فرد مضطرب تر از خود قرار گیرد،از اضطراب اش کاسته میشودیا اگر فرد عصبی کنار فرد عصبی تر از خود قرار گیرد،از عصبانیتش کاسته میشود...در طب کلاسیک(آلوپاتی) نیز در بحث واکسیناسیون تا حدی از همین قانون تشابهات استفاده شده است، بعنوان مثال از ویروس ضعیف شده فلج اطفال برای درمان بیماری فلج اطفال استفاده میشود.گفته شده که پدر بزرگ لویی پاستور(بنیان گذار واکسیناسون)هومیوپات بوده است.  تجربه مطالعات متعدد و گسترده نشان داده است که با استفاده از این قانون می توان بیماری های مختلف جسمی ، احساسی و ذهنی را درمان نمود. لغت «هومیوپاتی» نیز به معنای «مشابه بیماری» است که با توجه به همین قانون می باشد.